Hvor nutid blir til datid , hvor øjeblikke blir til minder..